Go to Top

Hakkımızda

Hakkımızda Halil Özer

OKUL MÜDÜRÜ

HALİL ÖZER

Nevşehir´in eğitiminde yıllardır varız. Bundan sonraki süreçte bir özel okul olarak Nevşehir eğitiminin etkili bir aktörü olacağımıza inanıyoruz. Yılların bilgi birikimi ve deneyimini temel liseye aktaracağız. Final Eğitim Kurumları dershanecilik yanında özel okulları da olan kurumlar olduğu için sektörel bazda özel okulculuğa yabancı değildir.

Biz Finalin büyük şehirlerdeki özel okul deneyimini Nevşehir´e taşıyacağız. Bu, hem eğitim öğretim programları, hem yayın ve doküman hem de eğitim kalitesi anlamında olacaktır. Ülkemizde özel okullaşma çok düşük düzeydedir. Bunun ana sebeplerinden biri özel okul ücretlerinin yüksek oluşudur. Temel liseler, öğrenci ve velilerimize özel okul imkânını makul ücretlerle sunacak.

Öğrencilerimiz nitelikli bir eğitimi makul ücretlerle alabilmesi de bakanlığımızın hedeflediği özel okullaşma yüzdesinin artmasına katkı sağlayacak.

Final Temel Lisesi öğrencinin başarısında okul ve aile takibine önem verir. Rehber ve sınıf danışmanı öğretmenler, öğrenci başarısını izler. Bireysel destek programlarıyla öğrenciye eksikliklerini giderme ve konu tekrarı yapma imkânı sağlar.

Öğrencinin ders dışı zamanları ve alışkanlıkları konusunda okul- veli ilişkisine önem verir. Sağlıklı ve sevgiye dayalı bir disiplin anlayışıyla öğrencilerini yaşam boyu karşılaşacağı her türlü sınava hazırlar.

Finalin ufku açıktır ve çocuklarımızı gelecek yıllara her açıdan donanımlı kılar. Hayata neşeyle, coşkuyla, ümitle bakma alışkanlığını kazandırır. Şöyle özetleyebiliriz: Final yanı başınızdaki okuldur.